Az önkormányzatok nemcsak a saját területükön lévő, hanem attól 30 kilométeren belüli belterületi földet is megigényelhetnek közfoglalkoztatási célra; a vagyonkezelés ideje 15 év – egyebek mellett ezt tartalmazza a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) hirdetménye, amely a pénteki Hivatalos Értesítőben jelent meg.

    Az önkormányzat az igénylése alapján elnyert vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.
Az önkormányzat, a föld vagyonkezelésébe adására szóló kérelmét a területileg illetékes NFA megyei osztályánál terjesztheti elő.
Amennyiben több önkormányzat nyújtott be kérelmet azonos földterület(ek)re, az NFA a település fekvése, az önkormányzat kérelmében megfogalmazottak megvalósíthatósága és az előzetesen beadott igénye alapján hozza meg a döntését.
A vagyonkezelésbe adásról minden esetben – az NFA javaslata alapján – a kormány dönt.
Az önkormányzat a támogatásra a rendelkezésre álló egyéni szabad mezőgazdasági de minimis keretének függvényében nyújthat be kérelmet.
A felhívás melléklete felsorolja a közfoglalkoztatási célra rendelkezésre álló belterületi földterületeket. Ezekből péntektől számítva 30 napig igényelhető terület.